Contactlijm

Voorbereiding

Verwerkingsomstandigheden: Lijm en te lijmen delen op kamertemperatuur verwerken. Relatieve luchtvochtigheid dient lager dan 65% te zijn. Dit om blaasvorming in het eindresultaat te voorkomen. Na bevestigen is corrigeren niet meer mogelijk. Test altijd eerst op een (onopvallend) deel van de ondergrond.
Voorbehandeling oppervlakken: Voor een optimaal resultaat eerst ontvetten.
Gereedschap: Stevige kwast of fijngetande (1 mm) lijmkam voor het instrijken van grote oppervlakken. Aandrukrol of rubber hamer voor het stevig samenvoegen van de materialen.

Verwerking

Verbruik: 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.
Voorbereiding product: Voor gebruik goed oproeren. Bij voorkeur niet verdunnen
Gebruiksaanwijzing: Delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Beide oppervlakken volledig insmeren. Minimaal 10-40 minuten laten drogen. Bij poreus materiaal een tweede laag aanbrengen en laten drogen. Daarna delen samenvoegen en stevig vastkloppen (met een rubberen hamer) of aanrollen.
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Aceton. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen of met een afbijtmiddel (vooraf testen).
Aandachtspunten: Voor een optimaal resultaat moeten zowel de lijm als de te lijmen delen op kamertemperatuur zijn (zeker niet verwerken beneden +10°C). De eindsterkte van de verbinding is afhankelijk van de toegepaste druk. Druk daarom zo goed mogelijk over het gehele oppervlak. Indien de lijmverbinding bij poreurze materialen langdurig in aanraking komt met water, kan de lijm loslaten van de natte ondergrond.

Zie voor uitgebreide veiligheidsinformatie het veiligheidsblad.

Velpon gebruikt cookies.

Accepteren Sluiten
Klik hier voor meer info.