Secondelijm

Voorbereiding

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C.
Voorbehandeling oppervlakken: Ontvetten met aceton of Bison Ontvetter. Zuur reagerende oppervlakken (zoals aluminium) eerst met verdunde ammoniak behandelen en daarna met water schoonspoelen en droogmaken. Metalen licht opschuren.
Gereedschap: Direct uit de tube verwerkbaar met behulp van de zeer fijne doseerpunt.

Verwerking

Verbruik: Eén druppel is genoeg voor ca. 2 cm².
Omgaan met verpakking: Verwijder de zwarte dop van witte binnenste dop en verwijder de witte dop van de tube. Doorboor de tube met de scherpe top van de zwarte dop. Bij het piercen kan er een druppel lijm vrijkomen. Niet op de tube duwen bij het piercen. NIET openen met een schaar of mes. Schroef witte dop op geopende tube.
Gebruiksaanwijzing: De lijm zo dun mogelijk (minder dan één druppel) op één van de te lijmen delen aanbrengen (te veel lijm vertraagt de uitharding sterk!). De tuit moet hierbij het oppervlak raken. De delen direct op elkaar brengen en gedurende korte tijd (10-60 sec.) aandrukken, zodat de lijm zich gelijkmatig over de vlakken verdeelt. Handdruk is voldoende. De verbinding kan nog extra verstevigd worden door wat extra lijm in de lijmnaad te laten vloeien. Bij het lijmen van metaal kan de uithardingstijd worden verkort door alvorens de delen op elkaar te brengen, het ingelijmde deel even te beademen. Na gebruik het tuitje van de tube direct met een droge doek schoonmaken en tube afsluiten door de witte buitendop terug te draaien. De lijm zo kort mogelijk aan lucht blootstellen.
Vlekken/resten: Overtollige lijm direct met een droge doek o.i.d. wegwrijven. Na uitharding is het zeer moeilijk lijmresten te verwijderen. Aceton lost de lijm (slechts zeer langzaam)op.
Aandachtspunten: Let op: Secondelijm bevat cyanoacrylaat. Gevaarlijk: kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Indien contact met de huid heeft plaatsgehad, vermijdt dan geforceerde pogingen om de lijm te verwijderen. In dergelijke gevallen zal de lijm vanzelf door de huid worden afgestoten. Daarna de huid wassen met water. Indien de lijm in de ogen is gekomen, dan de oogleden openhouden, direct met water uitspoelen en een dokter waarschuwen. Verkleefde vingers scheiden door goed te weken in water en vervolgens met een potlood tussen te rollen.

Droogtijden

Zie voor uitgebreide informatie over droogtijden de Technische Documentatie.

Zie voor uitgebreide veiligheidsinformatie het veiligheidsblad.

Velpon gebruikt cookies.

Accepteren Sluiten
Klik hier voor meer info.